การรับรอง


การรับรอง

Verified By QuinL
Super Verified Member
1st   Year Guarantee by QuinL
รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น
มาตรฐานการจัดการ
หอการค้า
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
หนังสือรับรอง
รายละเอียดของสมาชิก
ชื่อ: คุณเอก
แผนก: ฝ่ายเทคนิค/วิศวกรรม
ติดประกาศออนไลน์: ข้อมูลบริษัท, สินค้า(11)
ใบรับรอง
ชื่อบริษัท: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลัส อีลิเวเตอร์ กรุ๊ป
สถานที่ตั้งบริษัท: 28/354 ซอยวัดเวฬุวนาราม 16 ดอนเมือง ดอนเมือง 10210
ประเทศ/เขต: ไทย, ปทุมธานี
Copyright ©2019, สร้างเว็บไซต์คุณภาพโดย QuinL.co.th. All Rights Reserved.